Idén

Det finns många anledningar att reparera saker; slit- och slängsamhället som vi människor i västvärlden har skapat är katastrofal för vår jord. Men det är också roligt, tillfredställande och ekonomiskt att laga saker – så varför inte göra det tillsammans!

Tanken är att vem som helst kan ta med sig något trasigt och sedan sitta och laga det tillsammans med andra. Caféet är helt gratis! Ingen deltagaravgift och inget ledararvode.

Kanske behöver du hjälp med att få något lagat? Kanske har du färdigheter, som du kan dela med dig av? Grundidén är att hjälpas åt. Caféet är öppet för alla!